O autoškole

Awesome Image
Awesome Image
o Autoškole PRIMA

Naša autoškola realizuje výcvik vodičov skupiny B, ktorí budú ovládať tieto druhy vozidiel:

- všetky osobné automobily,
- ľahké nákladné autá do 3500 kg.

Vytvoríme Vám optimálne podmienky k tomu, aby ste bez väčších problémov zvládli záverečné skúšky. V cene kurzu je aj aktualizovaná literatúra s testami. Celú teoretickú prípravu (zákon č.8/2009 Z.z., vyhláška č. 9/2009 Z.z., dopravné značky, riešenia dopravných situácií, náuka o motorových vozidlách a ich konštrukcia...).

V našej autoškole zbytočne nenaťahujeme čas kurzov. Vieme, že ideálnu koordináciu pohybov pri riadení vozidla získate vtedy, ak jazdíte čo najčastejšie. Preto priemerná dĺžka našich kurzov je 9 - 12 týždňov. (Individuálny kurz do cca 10 týždňov.)

Teoretická príprava prebieha v malých skupinách, aby bol každému jednotlivcovi venovaný dostatočný priestor. Teória prebieha v dňoch a čase, na ktorom sa skupina dohodne. Jazdy sú plánované podľa potrieb frekventantov. Po ukončení výcviku môžete začať samostatne jazdiť.

V doterajšej histórii našej autoškoly sme sa presvedčili, že naše postupy pri výuke teórie aj v praktickej oblasti vieme frekventantom správne vysvetliť. Tento fakt nám potvrdzuje aj ich vysoká úspešnosť na záverečných skúškach a samozrejme aj v praxi.